• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Selvhjælp Skanderborgs behandling af personoplysninger
Gældende fra den 25. maj 2018
1)
Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at vi kan kommunikere ud omkring aktiviteterne i Selvhjælp Skanderborg, f.eks. kommende kurser, nye grupper, frivilligaften, messer mm.

2)
Selvhjælp Skanderborg er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

3)
Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere administrationen hos Selvhjælp Skanderborg og dermed også dig.

4)
Selvhjælp Skanderborgs koordinator har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som frivillig eller som brugere.

5)
Personoplysningerne videregives alene til de respektive gruppeledere i gruppen.

6)
Personoplysningerne gemmes så længe du er her hos os enten som frivillig eller som bruger.
Herefter bliver alle oplysninger markuleret.

7)
Du har altid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som omhandler dig.

8)
Alle personoplysninger er i aflåst skab.

9)
De oplysninger der ligger på pc, kan kun åbnes med kode. En kode som kun koordinator kender.

10)
Selvhjælp Skanderborg forbeholder sig ret til at foretage ændringer i ovennævnte privatlivspolitik fra tid til anden. Ved væsentlige ændringer vil de berørte modtage meddelelse herom pr. mail eller mobil.