• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Børn hvis forældre drikker
Her mødes børn og unge i alderen 8-14 år, hvis forældre har eller har haft et alkoholmisbrug.

Grupperne er aldersopdelte:
Vi har en gruppe i alderen 8-11 år og en gruppe i alderen 12-14 år er under opbygning.

Børn og unge, hvis forældre drikker for meget, bruger ofte meget energi på at bekymre sig om deres forældre. Børn i familier med misbrug lider ofte af angst, skyld og skam, og de lider ofte i stilhed.
Derfor er det ekstra vigtigt, at de får mulighed for at dele deres bekymringer, problemer og følelser med andre, der har tid og rum til at lytte, forstå og støtte.

I gruppen møder børnene jævnaldrende, der genkender disse følelser og tanker, hvilket gør det lettere for barnet, at tale om det der er svært.

Grupperne ledes af to voksne gruppeledere.

Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at det der bliver sagt i gruppen ikke fortælles til nogen udenfor gruppen.

Sted:
Medborgerhuset, Vestergade 14a, 1. sal, 8660 Skanderborg.

Tid:
Torsdage i lige uger fra kl. 16-18.

Antal:
Antallet af deltagere i en gruppe ligger typisk mellem 6-8 deltagere.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage.
Yderlig information og tilmelding skal ske til koordinator på mobil: 23 62 80 02 eller mail: post@selvhjaelpskanderborg.dk