• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Børnesorggrupper


Børnesorggrupperne er for børn og unge, der har mistet én som de er nært knyttet til. Det kan være en forælder, en bror eller søster eller en nær ven.

Børnesorggrupperne er aldersopdelte:
Vi har en gruppe for børn i alderen 6-9 år og en gruppe i alderen 10-14 år.

Her oplever barnet, at mødet med jævnalderen, der også har mistet, gør det lettere at snakke om det, der ellers er så svært. Børnene oplever, at de ikke er alene med de tanker og følelser, de går rundt med.

Grupperne støttes altid af to voksne gruppeledere.

Der er tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at det der bliver sagt i gruppen ikke fortælles til nogen udenfor gruppen.

Sted:
Medborgerhuset, Vestergade 14a, 1. sal, 8660 Skanderborg.

Tid:
Torsdage i ulige uger fra kl. 16-18.

Antal:
Antallet af deltagere i en børnesorggruppe ligger typisk mellem 6-8 deltagere.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage.
Yderlig information og tilmelding skal ske til koordinator på mobil: 23 62 80 02 eller mail: post@selvhjaelpskanderborg.dk