• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Voksne med kroniske smerter

Har du daglige kroniske smerter?
Føler du dig begrænset pga. smerterne?
Er der brug for at tale med andre end venner og familie?
Har du lyst til at dele tanker og erfaringer med andre i samme situation?

Så kan selvhjælpsgruppen "Kroniske smerter" være noget for dig?
Når man kæmper med kroniske smerter – som ofte er usynlige for omverdenen – kan det være svært at bruge netværket i familie- og vennekredsen. Det kan være vanskeligt både for én selv og for omgivelserne at forstå og tackle situationen – og her kan det ofte være en hjælp at deltage i en selvhjælpsgruppe sammen med andre, der også kæmper med kroniske smerter.

I selvhjælpsgruppen vil du møde andre, der står over for de samme udfordringer, og der vil derfor være en grundlæggende forståelse for din situation.

I gruppen vil I hjælpes ad med at tackle udfordringerne, og I vil kunne støtte hinanden i at lære at mestre et liv med kroniske smerter og daglige begrænsninger. På møderne udveksler I erfaringer og snakker om problemstillinger som for eksempel:
• Kan jeg beholde mit arbejde? Hvis ikke – hvad så?
• Hvordan opleves mødet med behandlersystemet?
• Hvordan får jeg et godt liv med daglige smerter og begrænsninger?
• Hvordan bevarer jeg livsglæden?

Gruppen mødes som regel ca. 2 timer hver 14.

Gruppen bygger på gensidig respekt, ligeværdighed og tavshedspligt. Gruppen får i starten støtte fra en igangsætter, der hjælper gruppen godt på vej.

Sted:
Medborgerhuset, Vestergade 14a, 1. sal, 8660 Skanderborg.

Antal:
Antallet af deltagere varierer, men ligger ofte mellem 4-6 deltagere samt 2 faste gruppeledere.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage.
Yderlig information og tilmelding skal ske til koordinator på mobil: 23 62 80 02 eller mail: post@selvhjaelpskanderborg.dk