• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

 

Pårørende til demente:

Nære pårørende til demente kan have behov for- og glæde af at mødes med andre i samme situation.

Når et menneske får en demenssygdom, er det hele familien, der rammes. Mange pårørende yder en stor indsats i forhold til pleje og omsorg af en demensramt ægtefælle/samlever eller forældre. Det kan være en stor fysisk og psykisk belastning og behovet for et pusterum kan være tiltrængt.

Har du som pårørende brug for aflastning, mens du deltager i selvhjælpsgruppen, kan du henvende dig til en af kommunens demenskoordinatorer:

Inge Tranholm, Skanderborg-Hørning området: 20661936

Jytte Elleby: 20523025

Det er gratis at deltage i selvhjælpsgruppen og vi har altid frisk kaffe på kanden.

Sted:
Medborgerhuset, Vestergade 14a, 1. sal, 8660 Skanderborg.

Tid:
Hver anden mandag fra kl. 9:30-11

Antal:
Antallet af deltagere i gruppen kan varierer, men ligger ofte mellem 6-8 deltagere samt 2 faste gruppeledere.

Tilmelding:
Det er gratis at deltage.
Yderlig information og tilmelding skal ske til koordinator på mobil: 23 62 80 02 eller mail: post@selvhjaelpskanderborg.dk