• skov1
  • html slideshow
  • topbanner2
slider responsive by WOWSlider.com v8.2

Generalforsamling i Selvhjælp Skanderborg

Mandag d. 25 april 2022 kl 19:00 i medborgerhuset, Vestergade 14A 1. sal, Skanderborg

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsens årsberetning v/formanden
5. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for 2021
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til orientering
7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
8. Indkomne forslag til dagsorden
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode.
10. Valg af 2 suppleanter for en 1 årig periode
11. Valg af revisor
12. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 11. april 2022. Forslag kan sendes
på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller afleveres på
kontoret: Vestergade 14A, 1. sal, 8660 Skanderborg.
Forslagene kan ses på foreningens hjemmeside
www.selvhjaelpskanderborg.dk senest mandag den 18. april
2022 eller kan oplyses ved henvendelse til bestyrelsen.


Med venlig hilsen
Selvhjælp Skanderborg, bestyrelsen